uzaktanyds eğitim panel tanıtım videosu

Uğur Albayrak İle YDS Ön Hazırlık


# Seviye Örnek Video Ders
1 1. Seviye Örnek Ders İzle
2 2. Seviye Örnek Ders İzle
3 3. Seviye Örnek Ders İzle
4 4. Seviye Örnek Ders İzle
5 5. Seviye Örnek Ders İzle
6 6. Seviye Örnek Ders İzle

Suat Gürcan İle YDS

Gramer Konuları Örnek Video Dersler


# Gramer Konuları Konu Anlatımı Testler
1 Basic concepts in English İngilizcede Temel Kavramlar Örnek Ders İzle
2 Tense System in English İngilizcede Zamanlar Örnek Ders İzle Örnek Ders İzle
3 Modality in English İngilizcede Kipler Örnek Ders İzle Örnek Ders İzle
4 Passive & Causative in English İngilizcede Etken-Edilgen-Ettirgen yapılar Örnek Ders İzle Örnek Ders İzle
5 Gerunds & Infinitives in English Fiilimsi /Mastar Örnek Ders İzle Örnek Ders İzle
6 Adjectives & Adverbs in English Sıfatlar & Zarflar Örnek Ders İzle Örnek Ders İzle
7 Adjective Clauses in English Sıfat cümlecikleri Örnek Ders İzle Örnek Ders İzle
8 Noun Clauses in English İsim cümlecikleri Örnek Ders İzle Örnek Ders İzle
9 If & Wish Clauses in English Şart cümlecikleri Örnek Ders İzle Örnek Ders İzle
10 Adverbial Clauses in English Bağlaçlar, Cümle Zarfları, Edatlar Örnek Ders İzle Örnek Ders İzle
11 Quantifiers in English Miktar Yapıları Örnek Ders İzle Örnek Ders İzle

Suat Gürcan İle YDS

Soru Tipleri Örnek Video Dersler


# Soru Tipleri Konu Başlıkları Konu Anlatımı Testler
1 Cloze Tests soruları Nasıl Çözülmelidir? -- Örnek Ders İzle Örnek Ders İzle
2 Sentence Completion soruları Nasıl Çözülmelidir? Cümle Tamamlama Örnek Ders İzle Örnek Ders İzle
3 English-Turkish Translation soruları Nasıl Çözülmelidir? İng-Türk. Çeviri Örnek Ders İzle Örnek Ders İzle
4 Turkish-English Translation soruları Nasıl Çözülmelidir? Türk- İng. Çeviri Örnek Ders İzle Örnek Ders İzle
5 Paragraph Completion soruları Nasıl Çözülmelidir? Paragraf Tamamlama Örnek Ders İzle Örnek Ders İzle
6 Irrelevent Sentences soruları Nasıl Çözülmelidir? Anlam Bütünlüğünü bozan cümle Örnek Ders İzle Örnek Ders İzle
7 Dialogue soruları Nasıl Çözülmelidir? Diyalog Soruları Örnek Ders İzle Örnek Ders İzle
8 Situation soruları Nasıl Çözülmelidir? (LYS-DİL Adayları İçin) Verilen Duruma Uygun Düşen İfade Örnek Ders İzle Örnek Ders İzle
9 Restatement soruları Nasıl Çözülmelidir? Yakın Anlamlı Cümleyi Bulma Örnek Ders İzle Örnek Ders İzle
10 Reading Passages soruları Nasıl Çözülmelidir? Okuma Parçaları Örnek Ders İzle Örnek Ders İzle

Rıdvan Gürbüz İle Online YDS


# Konu Örnek Video Ders
1 Örnek Konu Anlatımı Örnek Ders İzle
2 Örnek Soru Çözümü Örnek Ders İzle
3 Örnek Metin Analizi Örnek Ders İzle